Kazemat Elsloo

Kazemat Elsloo

Brug Elsloo 1
Elsloo
Deze Nederlandse bunker, betonkazemat S-54 uit 1939, is het enige tastbare bewijs van de felle gevechten die hier bij de Duitse inval op 10 mei 1940 hebben plaatsgevonden. 

Deze driemansbunker, type ‘stekelvarken’, was onderdeel van het verdedigingsstelsel bij de brug over het Julianakanaal. Het is de laatste van de 45 betonkazematten die het Nederlandse leger in 1939-1940 als 'Julianakanaal-linie' (onderdeel van de Maaslinie ) tussen Maastricht en Echt liet aanleggen.

Tijdens de Duitse aanval bestond de bemanning uit een soldaat die de mitrailleur bediende, diens assistent en een uitkijk die zorg moest dragen voor de ventilator tegen de kruitdampen. 

De Duitsers konden niet over de brug omdat die om vijf uur ’s morgens, vlak voordat de Duitsers in het dorp verschenen, door de Nederlanders was opgeblazen. Om half zeven ’s morgens uur was de aanval voorbij. 

Er was een Nederlandse militair gesneuveld, een zwaargewond en enkelen lichtgewond. Aan Duitse kant waren geen verliezen. De bruggen in Stein, Urmond en Berg werden op datzelfde ogenblik ook overvallen door Duitsers in Nederlandse uniformen.

De Duitsers schoten negen granaten op deze bunker. Alle inslagen raakten doel en zijn nog steeds zichtbaar. De mitrailleur werd daarbij uitgeschakeld. 

Het Duitse leger trok vervolgens het Julianakanaal, de Maas en de Zuid-Willemsvaart over en via België naar Frankrijk. Gedurende vier dagen passeerden 14.000 infanteristen te voet Elsloo, aangevuld met 6.000 paarden met karren en kanonnen.

Het Nederlandse legeronderdeel die de brug verdedigde vallend onder de territoriaal bevelhebber van Zuid-Limburg, kolonel Govers. Het Duitse legeronderdeel wat de aanval uitvoerde was de 18e infanteriedivisie onderdeel van de legergroep van Von Bock. 

Op 1 september 1944 trokken Duitse troepen hier over de Maas en Julianakanaal zich terug. In het Julianakanaal lag op dat moment een aantal schepen. Deze hadden hier beschutting gezocht. 

De vrachtschepen werden door de Duitsers en passant opgeblazen. Een schip legde men dwars om het als brug te gebruiken. Op 18 september 1944 volgde de bevrijding door het Amerikaanse leger.

Na de oorlog is de brug van Elsloo over het Julianakanaal niet hersteld maar gebruikt om de bruggen van Stein en Geulle te repareren. Pas in 1963 kwam de huidige brug tot stand. Tot die tijd lag er onder aan de Maasberg ter vervanging een veerpont in het kanaal.

Openingstijden en tarieven


 publiek & vrij toegankelijk

Toegankelijkheid


Er zijn geen noemenswaardige gehandicaptenvoorzieningen

Routes in de buurt

Leuks in de buurt!